• Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie

Koncerty

31 stycznia
2016

Koncert CXX

Wykonawcy:
Marek Stefański - organy
Zespół Muzyki Dawnej  Il Vento
Paweł Szywalski - słowo wprowadzające

Program:
Johann Sebastian Bach  (1685 – 1750) 
* Uwertura, Recytatyw i Aria wg Kantaty  BWV 1083 (opr. M.Stefański)
* Wachet auf, ruft uns die Stimme  BWV 645
* Meine Seele erhebt den Herren  BWV 648
Dietrich Buxtehude  (1637 – 1707)
* Passacaglia in d  BuxWV 161
Johann Gottfried Walther  (1684 – 1748)
* Vater unser im Himmelreich – partita chorałowa
Anonim (Johann Gottlieb Graun ?  1703 – 1771)
* Koncert na róg naturalny, dwa oboje i b.c.
Georg Friedrich Haendel  (1685 – 1759)
* Quel fior che all’alba ride – aria sopranowa  HWV 154
Gottfried Heinrich Stölzel  (1690 – 1749)
* Sonata c-moll na dwa oboje i b.c.
Johann Sebastian Bach
* Ruhig und in sich zufrieden – aria sopranowa z kantaty  BWV 204
Joseph Gabriel Rheinberger  (1839 – 1901)
* Vater unser, Ave Maria, Abendlied – z cyklu  Religiose Gesänge  op.157
Joseph Gabriel Rheinberger  
* Grosse Dreithemenfuge  JWV 003

Biogramy wykonawców:
Marek Stefański - urodzony w roku 1969 w Rzeszowie, ukończył studia w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów  prof. Joachima  Grubicha, otrzymując w 1994r. dyplom z wyróżnieniem.  Działalność koncertową rozpoczął na początku studiów w Akademii  Muzycznej, odbywając dwukrotnie, jako organista – solista, wraz z Krakowskim Akademickim Chórem "Organum" tournee koncertowe obejmujące większość krajów europejskich. Zwieńczone sukcesami koncerty podczas międzynarodowych festiwali muzyki sakralnej i organowej oraz uzyskane nagrody (m.in. I nagroda w ramach European  Forum d’Art Sacre) otworzyły mu drogę do udziału w większości polskich i zagranicznych festiwali muzyki organowej. W roku 1996 otrzymał stanowisko organisty krakowskiej Bazyliki Mariackiej. Funkcję tę pełnił etatowo do roku 2007. Od roku 1999 pracuje w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie  jako  doktor  habilitowany  na  stanowisku  adiunkta.  Wystąpił  dotychczas  z koncertami w większości krajów Europy, w Ameryce Północnej i Południowej oraz Izraelu. Regularnie zapraszany jest na koncerty do Rosji. Stał się zasłużonym propagatorem polskiej muzyki organowej, szczególnie XX wieku, którą wykonuje równolegle ze sztuką improwizacji organowej. Jego udziałem stały się prawykonania utworów współczesnych polskich kompozytorów, które następnie zarejestrowane zostały jako nagrania archiwalne. Dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia, Telewizji Polskiej oraz rozgłośni zagranicznych, jak również nagrań płytowych dla polskich wytwórni fonograficznych "DUX", "Musicon" oraz moskiewskiej "Art Bene". Po uzyskaniu nominacji do nagrody muzycznej Fryderyk w roku 2006 został członkiem Polskiej Akademii Fonograficznej. Uczestniczył w pracach jury międzynarodowych konkursów organowych w Niemczech, Luksemburgu i Rosji. Obok solistycznej działalności koncertowej współpracuje z licznymi zespołami chóralnymi oraz wybitnymi wokalistami   i   instrumentalistami.   W  latach   2010/11   wspólnie   z  Radiem  Kraków  realizował  cykl audycji "Antologia Organów Krakowa". Wraz z Radiem Rzeszów archiwizuje i prezentuje na antenie radiowej brzmienie wartościowych organów Podkarpacia. Sprawuje opiekę artystyczną Festiwalu Muzycznego "Wieczory Muzyki  Organowej  i  Kameralnej  w  Katedrze   Rzeszowskiej  i  Kościołach  Rzeszowa",  cyklu koncertów  „Muzyka Organowa w Jarosławskim Opactwie” oraz „Dni z Muzyką Organową w Bazylice Jezuitów w Krakowie”.

Zespół Muzyki Dawnej Il Vento to grupa artystów, których wspólną pasją jest wykonawstwo muzyki epok renesansu, baroku i klasycyzmu na kopiach instrumentów historycznych. Członkowie zespołu kontynuują lub odbyli studia za granicą (Niemcy, Włochy, Austria). Uczestniczyli także w wielu kursach mistrzowskich m.in. w Dartingtton (Wielka Brytania), Brunico, Veronie, Urbino, Villa Bossi (Włochy), Trossingen (Niemcy), Amsterdamie (Holandia), Brezicach (Słowenia), Lidzbarku Warmińskim, Warszawie. Współpracują z takimi instytucjami muzycznymi jak: Radomska Orkiestra Kameralna, Krakowska Opera Kameralna, Tarnowska Orkiestra Kameralna, Orkiestra FAMD, Zespół Muzyki Dawnej Diletto, Polska Orkiestra XVIII wieku, Zespół Il Tempo, Orkiestra Kameralna L'Estate Armonico, Cappella Gedanensis i in. Artyści występują w różnie konfigurowanym składzie, w zależności od wykonywanego programu.

Powrót do wszystkich koncertów

© 2021 Polskie Towarzystwo Bachowskie z siedzibą w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl