• Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie

Koncerty

24 września
2017

koncert CXXXVI

Wykonawcy:
Kaja Danczowska - skrzypce
Andrzej Białko - organy
Małgorzata Janicka-Słysz - słowo wprowadzające

Program:
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
* Toccata, Adagio i Fuga C-dur  BWV 564
* Sonata G-dur na skrzypce i b.c.  BWV 1021
* Preludium chorałowe "Allein Gott in der Höh' sei Ehr' "  BWV 663
* Sonata e-moll na skrzypce i b.c.  BWV 1023
* Toccata i Fuga F-dur  BWV 540

Notki biograficzne:
Kaja Danczowska naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 7 lat u  Jana Stasicy, a  od ósmego roku życia pracowała pod  kierunkiem Eugenii Umińskiej, u  której w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w  Krakowie w roku 1972 uzyskała dyplom z wyróżnieniem. W  tym samym roku ukończyła dwuletni kurs mistrzowski w  Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w  Moskwie u  Dawida Ojstracha. Dwa lata później uczestniczyła w zorganizowanym przez rząd kanadyjski kursie mistrzowskim prowadzonym przez  Ruggiera Ricciego. W 1959 r. zdobyła I  miejsce na  Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym we  Wrocławiu oraz  stypendium Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków ufundowane przez  Henryka Szerynga, następnie stypendium Pawła Kleckiego, Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego oraz  Ministra Kultury i  Sztuki. Jest laureatką wielu krajowych i  międzynarodowych konkursów skrzypcowych: III nagrody na  V Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im.  Henryka Wieniawskiego w  Poznaniu (1967); II nagrody na  Konkursie Skrzypcowym im. Alberto Curci w Neapolu (1969); II nagrody na Konkursie Wykonań Muzycznych w  Genewie (1970); III nagrody na  Międzynarodowym Konkursie Radiowym w  Monachium (1975); srebrnego medalu na  Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im.  Królowej Elżbiety Belgijskiej w  Brukseli (1976). Od dziesiątego roku życia występuje jako solistka na  obu półkulach. Koncertowała z  Krystianem Zimermanem, z  którym oprócz sonat Francka i  Mozarta nagrała Mity Szymanowskiego. Współpracowała także z  Heinzem Holligerem, Gidonem Kremerem, Janem Krenzem, Mischą Maiskym, Jerzym Maksymiukiem, Iwanem Monighettim, Krzysztofem Pendereckim, Jurijem Simonowem, Stanisławem Skrowaczewskim, Tadeuszem Strugałą, Witoldem Rowickim i  Antonim Witem. Jest artystką wszechstronną: wykonuje utwory wszystkich epok. Krytycy muzyczni podkreślają w  jej grze precyzję techniczną, czystość dźwięku i emocjonalne zaangażowanie w  interpretację dzieła muzycznego. W  swym dorobku posiada nagrania płytowe, wydawane przez  renomowane wytwórnie oraz  ponad 400 archiwalnych nagrań radiowych, przede wszystkim dla Polskiego Radia i  rozgłośni RIAS. Zasiada w  jury wielu konkursów w  Polsce i  za granicą, m.in. w Poznaniu (1986), Tokio (1986), Monachium (1992, 1998), Nowym Jorku (1999), Odense (2000) czy  w  Wiedniu (2008). Od 1972 r. prowadzi klasę skrzypiec w  Akademii Muzycznej w  Krakowie, w 1997 r. otrzymała tytuł profesora zwyczajnego. Jest cenionym pedagogiem, uhonorowanym licznymi nagrodami, m.in. Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” na  50-lecie pracy twórczej w 2006 r., Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w  2009 r., pięciokrotnie Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki (później Kultury i  Dziedzictwa Narodowego) (1979, 1991, 1998, 2010, 2013), Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w  2011 r. W 2014 r. dzięki staraniom Programu 2 Polskiego Radia i  wsparciu Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego ukazał się 7-płytowy album z około pięćdziesięcioma nagraniami archiwalnymi wybranymi spośród całego dorobku fonograficznego artystki. Album został nagrodzony Fryderykiem w roku 2015.

Andrzej Białko urodził się w 1959 r. w Krakowie, ukończył Państwowe Liceum Muzyczne w klasie fortepianu. Naukę gry na organach rozpoczął w roku 1973 najpierw prywatnie, następnie kontynuował ją w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Joachima Grubicha. W roku 1981 uzyskał I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Rzymie, zaś w 1985 r. również I nagrodę (ex aequo) w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Organowego w Bydgoszczy – Gdańsku. Brał udział w większości krajowych festiwali organowych, koncertował w Anglii, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Francji, Islandii, Niemczech, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, na Ukrainie, na Węgrzech, we Włoszech oraz w Libanie i obu Amerykach. Jest profesorem sztuk muzycznych. Prowadzi klasę organów w krakowskiej Akademii Muzycznej na stanowisku profesora zwyczajnego oraz w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Współpracuje z licznymi zespołami, nade wszystko z Filharmoniami Narodową i Krakowską. W pamięci melomanów trwale zapisał się wykonaniem w jubileuszowym roku 2000 organowych dzieł wszystkich J. S. Bacha w Krakowie i we Wrocławiu, zaś w sezonie 2001/2002 w serii 20 koncertów pod wspólnym tytułem „Ars organi” zaprezentował w Krakowie antologię muzyki organowej XVI – XX wieku. W rozległym i stale poszerzanym repertuarze, obejmującym wszystkie style, artysta posiada m.in. komplet organowych dzieł Buxtehudego, Bruhnsa, Brahmsa, Mendelssohna, Francka, Liszta. Szereg jego nagrań wzbogaciło taśmotekę programu II Polskiego Radia; ma na swoim koncie 20 CD. W 2006 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył go Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej w krakowskiej Akademii Muzycznej.

Powrót do wszystkich koncertów

© 2021 Polskie Towarzystwo Bachowskie z siedzibą w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl