• Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie

Koncerty

26 listopada
2017

koncert CXXXVIII

Wykonawcy:
Łukasz Mosur - organy
Flores Rosarum - Żeński Zespół Wokalny
Susi Ferfoglia - kierownictwo artystyczne
Małgorzata Pintal - słowo wprowadzające

Program:
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
* Präludium und Fuge G-dur  BWV 541
Robert Schumann (1810 - 1856)
* Sechs Stücke in kanonischer Form  op. 56
Pieśni św. Hildegardy z Bingen (1098 - 1179)
  1.  De Martyribus: Vos flores rosarum – responsorium.  
       solo: s. Susi Ferfoglia
  2.  O quam mirabilis – antifona. Solo: Adrianna Bujak
  3.  O virga ac diadema - sequentia
  4.  De Sancta Maria: Cum erubuerint – antifona.
       solo: Katarzyna Wiwer
  5.  Ave, generosa – hymn
  6.  O pastor animarum – antifona.
       solo: Katarzyna Śmiałkowska
  7.  In Evangelium: O rubor sanguinis – antyfona.
       solo: Magdalena Jaworek
  8.  Caritas abundat - antifona
  9.  Laus Trinitati – antifona. Solo: Maria Klich
10. Alleluia. O Virga mediatrix
Julius Reubke (1834 - 1858)
* Sonate Der 94. Psalm

Notki biograficzne:
Łukasz Mosur  jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie  w  klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego (studia licencjackie). Studia drugiego stopnia (master of music) ukończył z wyróżnieniem w Musikhochschule w Lubece, w klasie organów prof. Franza Danksagmüllera. Studia trzeciego stopnia (Konzertexamen) ukończył w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu, w klasie prof. Pietera van Dijka, również uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Jest asystentem w  Katedrze Organów i  Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i  Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Prowadzi także zajęcia w  Zakładzie Muzyki Organowej i  Sakralnej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w  Kaliszu, w  Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu oraz w Diecezjalnym Studium Organistowskim w  Kaliszu. Jest laureatem konkursów: I nagroda na konkursie organowym odbywającym się w ramach XVIII  Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w  Rumi, IV nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Organowym „Mendelssohn-Eben” w  Krakowie, II nagroda na II Akademickim Konkursie Organowym „Romuald Sroczyński in Memoriam” w  Poznaniu, II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Jana  Kucharskiego  w  Łodzi, II nagroda oraz nagroda specjalna za najlepsze wykonanie kompozycji kompozytorów litewskich na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. M. K. Ciurlionisa w Wilnie (Litwa), II nagroda specjalna na konkursie Possehl–Musikpreis w  Lubece (Niemcy). Za swe osiągnięcia otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Do najważniejszych zaliczyć można nagrodę Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, stypendium Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, stypendium fundacji Ad infinitum, stypendium DAAD Matching-Fund, stypendium Dr. Felix Hinrichsen-Stiftung, stypendium JM Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (dwukrotnie). Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich prowadzonych przez: Gerharda Weinbergera, Haralda Vogla, Bernharda Gfrerera, Daniela Rotha, Johna Butta, Guy Boveta, Joachima Grubicha, Gerharda Gnanna, Jacquesa Oortmerssena, Michaela Radulescu, Christopha Bosserta, Zsigmonda Szathmáry. Jest członkiem Stowarzyszenia na rzecz historycznych organów Hansa Hummla w  Olkuszu. W  Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej prowadzi swoją autorską audycję na temat organów i  muzyki organowej zatytułowaną  Zaczni od Bacha. Jako solista i  kameralista aktywnie koncertuje w kraju i poza jego granicami.

Zespół wokalny FLORES ROSARUM (płatki róż) powstał w 2006 r. z umiłowania niezwykłego dzieła muzycznego średniowiecznej mistyczki Hildegardy z Bingen. Założycielką zespołu jest Susi Ferfoglia – wykładowca Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej AM i UP JPII w Krakowie oraz Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej im. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego w Krakowie, gdzie prowadzi klasę organów, oraz zajęcia z historii i praktyki chorału gregoriańskiego, jak również wykłady z zakresu pedagogiki kultury oraz historii kultury i cywilizacji. Zespół skupia śpiewaczki profesjonalnie zajmujące się muzyką dawną oraz historycznymi praktykami wykonawczymi. Zespół ma na swoim koncie wykonanie takich dzieł jak: pieśni z Llibre Vermell, Codex Calixtinus, Laudario di Cortona oraz chorał gregoriański (m.in. z Graduałów znajdujących się w Archiwum Katedry Wawelskiej). Flores Rosarum koncertował na wielu festiwalach w kraju i za granicą, m.in. II Międzynarodowy Festiwal Chorału Gregoriańskiego Ars Cantus Gregoriani (Kraków 2007), Festiwal Młodych u Franciszkanów (Sanok 2008), Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej (Kraków 2009, 2012), II Letni Festiwal „Muzyka nad Zdrojami” (Szczawnica 2009), Wiosenne Dni Muzyki Organowej i Kameralnej (Łódź 2010), Wielkopostne Śpiewanie (Lublin 2012) oraz w Słowenii i we Włoszech. Obecnie zespół rozpoczyna pracę nad Graduałem Jana Olbrachta (Wawel ms 44, 43 i 42) oraz muzyką klasztorów żeńskich w Małopolsce w epoce średniowiecza. Jesienią 2013 Flores Rosarum wykonał największe dzieło muzyczne Hildegardy, jakim jest Ordo Virtutum. Do tego przedsięwzięcia Flores Rosarum zaprosił również znakomity zespół Peregrina, specjalizujący się w muzyce średniowiecznej, mający swą siedzibę w Bazylei. Ordo Virtutum jest moralitetem przeznaczonym do scenicznego wykonania i będzie wspaniałym wyzwaniem dla zespołu, zarówno od strony muzycznej jak i aktorskiej, a i również niezwykłym wydarzeniem dla słuchaczy, zwłaszcza - ale nie tylko - tych zainteresowanych muzyką średniowiecza, oraz postacią Hildegardy z Bingen. Ordo Virtutum był przedstawiany na prestiżowych Festiwalach Banchetto Musicale w Wilnie oraz na Festiwalu Fide et Amore w Żorach.

Powrót do wszystkich koncertów

© 2021 Polskie Towarzystwo Bachowskie z siedzibą w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl