• Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie

Koncerty

25 marca
2018

Koncert CXLII

Wykonawcy:
Jadwiga Kowalska - organy
Collegium Palestrinæ
dr Wojciech Marchwica - słowo wprowadzające

Program:
Johann Sebastian Bach  (1685-1750)
* Preludium i fuga f-moll  BWV 534
* Preludia chorałowe ze zbioru „Orgelbüchlein”  BWV 618-624:
   „O Lamm Gottes unschuldig”  
   „Christe, du Lamm Gottes”  
   „Christus, der uns selig macht”
   „Da Jesus an dem Kreuze stund‘”  
   „O Mensch, bewein’ dein’ Sünde groß”  
   „Wir danken dir, Herr Jesu Christ”  
   „Hilf, Gott, dass mir’s gelinge” 
Orlando di Lasso  (1532-1594)
* Lamentationes Ieremiæ Prophetæ: lamentatio tertia tertii diei
Alonso Lobo  (1555-1617)
* Versa est in luctum
Thomas Tallis  (1505-1585)
* Salvator Mundi
Cri­stó­bal de Mo­ra­les  (1500-1553)
* O Crux
Sigfrid Karg-Elert  (1877-1933)
* Improwizacje chorałowe op. 65:
   „Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen”  (In Heinrich Schütz’scher Manier. 5 stimmig)
   „O Welt, ich muß dich lassen”  (Canzone)
   „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend”  (Toccata)
Max Reger  (1873-1916)
* Introdukcja i passacaglia f-moll op. 63 nr 5-6

Notki biograficzne:
Jadwiga Kowalska jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiowała w klasie organów prof. Joachima Grubicha. W latach 1994-1998 doskonaliła swoje umiejętności w Konserwatorium w Lozannie (Szwajcaria) pod kierunkiem prof. Kei Koito. Studia ukończyła otrzymując najwyższą ocenę - „premier prix” z wyróżnieniem - jednogłośnie przyznaną przez jury. Obecnie pracuje w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzi również zajęcia z zakresu gry na organach w Szkole Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. W latach 1994-1998 piastowała stanowisko głównego organisty w kościele ewangelicko-reformowanym Saint Luc w Lozannie. Była również organistką w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Lublinie. Prowadzi działalność artystyczną obejmującą koncerty w kraju i za granicą. Dokonała nagrań dla Radio Suisse Romande i Radio Chablais. Współpracowała z zespołem „Collegium Zieleński”. W związku z przypadającą w 2011 roku 400. rocznicą wydania w Wenecji zbioru „Offertoria et communiones totius anni” Mikołaja Zieleńskiego brała udział w nagraniu dzieł wszystkich  tego kompozytora pod dyrekcją Stanisława Gałońskiego. Płyty te otrzymały nagrodę Fryderyka przyznaną przez Akademię Fonograficzną oraz zdobyły prestiżową nagrodę Złotego Orfeusza przyznawaną przez francuską Academie du Disque Lyrique.

Ka­me­ral­ny amatorski ze­spół wo­kal­ny Col­le­gium Pa­le­stri­næ powstał w roku 2011 z ini­cja­tywy Jo­an­ny Skwa­ry i Mi­cha­ła Sta­ro­miej­skie­go. Ze­spół wy­ko­nu­je przede wszyst­kim mu­zy­kę sa­kral­ną czo­ło­wych kom­po­zy­to­rów epo­ki re­ne­san­su, ta­kich jak To­más Luis de Vic­to­ria, Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na, Cri­stó­bal de Mo­ra­les czy Or­lan­do di Las­so. Nie stroni jednak również od kompozytorów mniej znanych, jak Alonso Lobo czy Jacob Regnart. Członków zespołu łączy miłość do muzyki dawnej.

Powrót do wszystkich koncertów

© 2023 Polskie Towarzystwo Bachowskie z siedzibą w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl