• Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie

Koncerty

28 października
2018

Koncert CXLVII

Wykonawcy:
Mateusz Goniowski - organy
Cracow Guitar Quartet
- Joanna Baran-Nosiadek
- Łukasz Dobrowolski
- Miłosz Mączyński
- Mateusz Puter
Małgorzata Janiska-Słysz - słowo wprowadzajace

Program:
Dietrich Buxtehude  (1637 – 1707)
* Praeludium in F  BuxWV 144
Jan Pieterszoon Sweelinck  (1562 – 1621)
* Fantazja w manierze echa
Johann Sebastian Bach  (1685 – 1750)
* Preludium i fuga c-moll  BWV 549
Johann Sebastian Bach 
* III Koncert brandenburski  BWV 1048  (I część)
Claude Debussy  (1862 – 1918)
* Rêverie  L 68
Modest Musorgski  (1838 – 1881)
* Noc na Łysej Górze
Johannes Brahms  (1833 – 1897)
* Preludium chorałowe   Schmücke dich, o liebe Seele  op.122 nr 5
César Franck  (1822 – 1890)
* Preludium, fuga i wariacja h-moll  op.18
Max Reger  (1873 – 1916)
* Preludium d-moll  op.65

Notki biograficzne:
Mateusz Goniowski  urodził się w 1996 roku w Raciborzu. Pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Raciborzu, w której od 8 lat pełni funkcję organisty. Swoją muzyczną edukację rozpoczął w PSM I st. w Raciborzu w klasie akordeonu Teresy Kwiatkowskiej.  W 2012 r. rozpoczął naukę w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej II st. w Gliwicach w klasie organów dr Marioli Brzoski, którą ukończył w 2017 r. z wyróżnieniem. Jest laureatem wielu konkursów organowych (m. in. I miejsce w I Międzywojewódzkim Konkursie Organowym w Raciborzu, I miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego w Białymstoku, I miejsce w II Międzynarodowym Konkursie Młodych Organistów im. Śląskich Muzyków Kościelnych w Opolu, I miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Krasnobrodzie, wyróżnienie i nagroda specjalna w IX Krakowskim Konkursie Młodych Organistów). Brał udział w kursach mistrzowskich u prof. D.Titterington'a, prof. L.Lohmann'a, prof. P.van Dijk, prof. M.Novenko, prof. J.Serafina, dr hab. W.Zabornego. Od 2017 r. studiuje w Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego i as. dr. Michała Duźniaka.

Joanna Baran-Nosiadek ukończyła studia na Akademii Muzycznej we Wrocławiu w zakresie solistyki oraz Podyplomowe Studia Mistrzowskie w klasie kameralistyki prof. Piotra Zaleskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Jako członek duetu gitarowego Alirio Duo jest laureatką licznych konkursów, m.in.: II nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w Koszalinie (1994), I nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w Kielcach (1997), II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Gdańsku (1997), wyróżnienia oraz II nagrody na Międzynarodowych Konkursach Zespołów Kameralnych w Przemyślu (1998, 1999). Jest dwukrotną finalistką Międzynarodowych Konkursów Duetów Gitarowych w Niemczech: w Norymberdze-Bubenreuth (1996) oraz w Kolonii (1999). Artystka brała udział w wielu kursach mistrzowskich prowadzonych przez m.in. A.Diaza, P.Steidla, S.Standage’a, P.Villa, R.Smits, M.Troestera. Dla Cracow Guitar Quartet wykonała szereg transkrypcji m.in.: utworów J.S.Bacha, M.Karłowicza, F.Chopina i K.Szymanowskiego. Prowadzi klasę gitary w POSM II st. im. Chopina w Krakowie oraz lekcje mistrzowskie. Jest także jurorem konkursów.

Łukasz Dobrowolski jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie gitary dr hab. Michała Nagy’a oraz kierunku Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje umiejętności gry na gitarze doskonalił na kursach mistrzowskich u wybitnych artystów i pedagogów, takich jak m.in.: A.Carlevaro, J.Cardoso, E.Fernandez, G.Reichenbach, M.Socias. Był stypendystą University at Buffalo, The State University of New York, The Robert Anderson Research Charitable Trust w Londynie oraz Universidad de Granada. Koncertuje jako solista i kameralista zarówno w Polsce, jak i za granicą (Czechy, Słowacja, Węgry, Niemcy, Austria, Włochy, Francja, Kanada, USA). Artysta związany jest pracą naukową z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską na temat koncertów gitarowych – Joaquína Rodrigo. W dziedzinie muzykologii szczególnym polem jego zainteresowania jest twórczość muzyczna kręgu kultury hiszpańskiej i południowoamerykańskiej. Od 2004 współpracuje   z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, jako autor m.in.: haseł do Encyklopedii Muzycznej PWM. Jest autorem pierwszych w Polsce, niedużych publikacji książkowych o życiu i twórczości Edvarda Griega i Joaquína Rodrigo.
 
Miłosz Mączyński w 2010 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie gitary dr hab. Michała Nagy’a. W 2014 roku, pod opieką promotora prof. Janusza Sochackiego, obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora sztuki. Od 2015 roku prowadzi w macierzystej uczelni klasę gitary. Jest laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów gitarowych, m.in.: III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Montrealu (2011), III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Guitar Talent w Brnie (2014) oraz laureatem nagród za wyróżniające się interpretacje, m.in. nagrody specjalnej za najlepsze wykonanie utworu Marka Pasiecznego podczas Międzynarodowego Konkursu Gitarowego w Olsztynie (2009). Swoje umiejętności doskonalił biorąc udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez: R.Aussel’a, R.Gallen’a, P.Garibay’a, M.Dyllę, E.Karamazov’a i in. Koncertował jako solista i kameralista w Polsce, Austrii i Francji. Brał udział w prawykonaniach utworów polskich kompozytorów młodego pokolenia, z którymi współpracuje, starając się o pozyskanie nowego repertuaru na gitarę. Zasiadał w jury ogólnopolskich konkursów gitarowych i przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej, jest wykładowcą warsztatów i letnich kursów muzycznych.

Mateusz Puter urodził się w 1989 roku w Krakowie. Swoją muzyczną edukację rozpoczął w wieku 7 lat pod kierunkiem mgr Bogusławy Oberbek. W 2013 roku ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Janusza Sochackiego. Swoje umiejętności doskonalił pod kierunkiem dr hab. Michała Nagy’a w ramach studiów podyplomowych na Akademii Muzycznej w Krakowie (2014–2016). Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez tak wybitnych gitarzystów, jak m.in.: M.Dylla, C.Marchione, G.Bianco, A.Mazurakis, P.Seidl, T.Offermann. Uczestniczył w wielu festiwalach oraz konkursach krajowych i zagranicznych (m.in. w 2012 roku był finalistą Międzynarodowego Konkursu Gitarowego w Berlinie). Zarówno jako solista, jak i kameralista koncertował w Polsce, Niemczech, na Słowacji oraz w Czechach. Mateusz Puter od kilku lat współpracuje z flecistką Mają Minecką. Prezentowany przez artystów repertuar obejmuje aranżacje muzyki romantycznej, impresjonistycznej, hiszpańskiej oraz muzyki pochodzącej z Ameryki Południowej.

Powrót do wszystkich koncertów

© 2023 Polskie Towarzystwo Bachowskie z siedzibą w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl