• Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie

Koncerty

25 listopada
2018

Koncert CXLVIII

Wykonawcy:
prof. Mieczysław Szlezer - skrzypce
dr Małgorzata Staszewska-Janik - skrzypce
dr Marek Polański- skrzypce
mgr Błażej Kociuban- skrzypce
„Ad Hoc” Camerata
Dorota Staszkiewicz- słowo wprowadzające

Program:
Antonio Vivaldi  (1678 – 1741)
* L’Estro Armonico  op.3
- Koncert  D-dur na 4 skrzypiec  RV 549
  (M.Szlezer, A.Bester, N.Stęposz, A.Lukashevich)
- Koncert  g-moll na 2 skrzypiec  RV 578
  (B.Kociuban, K.Marks)
- Koncert  G-dur na skrzypce  RV 310
  (M.Polański)
- Koncert  e-moll na 4 skrzypiec  RV 550
  (M.Staszewska-Janik, Z.Bolon, A.Panasiuk, M.Zajączkowska)
- Koncert   A-dur na 2 skrzypiec  RV 519
  (P.Bujok, A.Bester)
- Koncert  a-moll na skrzypce  RV 356
  (M.Szlezer)
- Koncert  F-dur na 4 skrzypiec  RV 567
  (M.Polański, N.Stęposz, M.Frach, Z.Bolon)
- Koncert  a-moll na 2 skrzypiec  RV 522
  (M.Szlezer, B.Kociuban)
- Koncert  D-dur na skrzypce  RV 230
  (P.Bujok)
- Koncert  h-moll na 4 skrzypiec  RV 580
  (M.Szlezer, K.Marks, M.Polański, A.Lukashevich)
- Koncert  d-moll na 2 skrzypiec  RV 565
  (M.Staszewska-Janik, M.Zajączkowska)
- Koncert  E-dur na skrzypce  RV 265
  (B.Kociuban)

Notki biograficzne:
Mieczysław Szlezer urodził się w roku 1955 w Krakowie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku sześciu lat i kontynuował ją aż do ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie w klasie swego ojca prof. Zbigniewa Szlezera, znanego skrzypka i pedagoga (dyplom z wyróżnieniem 1979). W latach 1982-85 odbył studia podyplomowe w Indiana University School of Music w  Bloomington (USA) w klasie prof. Josefa Gingolda oraz  prof. Tadeusza Wrońskiego, jak również w Szwajcarii w Konserwatorium Genewskim w klasie prof. Henryka Szerynga oraz w Accademia Chigiana w Sienie (Włochy) w klasie prof. Franco Gulli. Jest laureatem międzynarodowych i krajowych konkursów skrzypcowych i kameralnych. Prowadzi rozległą działalność koncertową jako solista i kameralista; występował w 28 krajach Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej. W latach 1978-87 był solistą i koncertmistrzem orkiestry kameralnej Capella Cracoviensis, a w latach 1987-2000 solistą i koncertmistrzem Filharmonii im.  K.Szymanowskiego w Krakowie. Od 1995 jest członkiem tria fortepianowego „ARTEMUS”. Dokonał wielu nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych dla: “PR iTV”, “Yugoton”, “RAI”, “France Musique”, “Equant – Japan”, “IMC Tokyo”, “STEBO” oraz “Moderato”. Od 1978 roku jest zatrudniony w Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie obecnie jest profesorem tytularnym. Prowadzi klasę skrzypiec oraz kameralistyki smyczkowej. W latach 1996-2002 był prodziekanem Wydziału Instrumentalnego. W roku 2002 (i  ponownie w 2005) został wybrany Prorektorem d.s. współpracy zagranicznej i promocji artystycznej Akademii Muzycznej  w Krakowie.

Małgorzata Staszewska-Janik uzyskała tytuł Doktora Sztuk Muzycznych w dziedzinie gry na skrzypcach w Uniwersytecie Stanowym Georgii w Athens, USA w 2007 roku. W roku 1999 ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie. Do grona jej skrzypcowych pedagogów należą doc. Ewa Jargoń, prof. Danwen Jiang, dr Levon Ambartsumian, oraz prof. Valerie Gardner. Studiowała również w USA grę na altówce pod kierunkiem dr. Marka Neumanna. Jest laureatką konkursu UGA w 2005 roku. Koncertowała solo z Orkiestrą Symfoniczną UGA, a także Orkiestrą Kameralną ARCO (uprzednio Moskiewska Orkiestra Kameralna). Otrzymała lekcje mistrzowskie pod kierunkiem Kwartetu Kronos, Kwartetu Praskiego, prof. Eudice Shapiro, oraz Antoine Tamestita. Pełniła funkcję koncertmistrza Orkiestry Kameralnej ARCO, Southern Georgia Symphony oraz The Ocmulgee Symphony. Od 2011 roku jest asystentką w klasie prof. Mieczysława Szlezera w Akademii Muzycznej w Krakowie. W USA uczyła gry na skrzypcach i altówce w Community Music School przy Uniwersytecie w Georgii, w Cambridge Academy of Music w Atlancie, na kursach letnich Uniwersytetu UGA oraz na warsztatach kameralnych Georgia ASTA. W 2010 roku została zaproszona do jury w konkursie muzycznym Jugend Musiziert w Niemczech. Jest jednym z pedagogów i wykonawców letniego kursu Grumo Festival we Włoszech (2009 i 2012).

Marek Polański urodził się w 1986 r. w Krakowie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 6 lat pod kierunkiem Piotra Langosa, następnie kontynuował ją w klasie prof. Mieczysława Szlezera i Antoniego Cofalika. Ukończył z wyróżnieniem studia w klasie skrzypiec prof. Wiesława Kwaśnego na Akademii Muzycznej w Krakowie oraz w 2016 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pod kierunkiem prof. Mieczysława Szlezera na macierzystej uczelni, uzyskując stopień naukowy doktora sztuk muzycznych. W 2017 r. otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską, jako jedyny reprezentant dziedziny sztuk muzycznych. Studiował także w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim w klasie prof. Romana Nodla oraz ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe na Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu, w klasie prof. Yair. Klessa, a także z oceną celującą studia podyplomowe na Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Romana Lasockiego. Jest zwycięzcą i laureatem wielu konkursów o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Zwyciężył w konkursie Primus Inter Pares Expert, na najlepszego studenta Rzeczpospolitej Polskiej w kategorii ARTYSTA. Otrzymał stypendia Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, (trzykrotnie), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCK „Młoda Polska”(dwukrotnie), dwukrotnie Stypendium Naukowe Miasta Krakowa oraz Stypendium Sapere Auso. Wspólnie ze swoim Mistrzem, Prof. Mieczysławem Szlezerem został laureatem prestiżowej nagrody Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi”. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez najwybitniejszych Profesorów z polski i zagranicy. Współpracował ze słynnym brytyjskim skrzypkiem Nigelem Kennedy’m jako członek jego „The Orchestra of Life”. Oprócz działalności koncertowej poświęca się także pracy pedagogicznej w Akademii Muzycznej w Krakowie, OSM I st. im. I.J.Paderewskiego w Krakowie oraz ZSM w Wieliczce. Artysta koncertuje na instrumencie zbudowanym przez Mistrza Stanisława Króla w 2012 roku.

Błażej Kociuban - skrzypek - solista, kameralista, pedagog oraz prezes Stowarzyszenia ArtSonore. Ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz w Zürcher Hochschule der Künste w Szwajcarii, gdzie uczył się w mistrzowskiej klasie skrzypiec prof. Zakhara Brona. Obecnie jest doktorantem i asystentem w Akademii Muzycznej w Krakowie. Posiada imponujący dorobek artystyczny. Występował w salach koncertowych Europy i Kanady (m.in. Szwajcarii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Słowacji, Słowenii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Węgier, Litwy). Kilkakrotnie koncertował z towarzyszeniem różnych orkiestr symfonicznych (m.in. NOSPR w Katowicach oraz Filharmonii Krakowskiej). Jest zwycięzcą i laureatem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów skrzypcowych, oraz licznych stypendiów m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich czy Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Współpracował z tak znakomitymi profesorami jak Zakhar Bron, Grigori Zhislin, Ivan Monighetti,Pablo Marquez, Peter Buck, Jadwiga Kaliszewska, Marcin Baranowski, Mieczysław Szlezer, Wiesław Kwaśny, Piotr Tarcholik, Piotr Paleczny, Sol Gabetta, Tadeusz Gadzina, Feng Ning, Mirosław Herbowski, Maria Szwajger-Kułakowska, Fluvio Leofreddi. Prócz działalności artystycznej prowadzi również ożywioną działalność pedagogiczną, a jego uczniowie są laureatami wielu ogólnopolskich konkursów skrzypcowych.

Powrót do wszystkich koncertów

© 2024 Polskie Towarzystwo Bachowskie z siedzibą w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl