• Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie

Koncerty

30 grudnia
2018

Koncert CXLIX

Wykonawcy:
NengYi Chen / Chiny - organy
Schola Cantorum Cracoviensis
Barbara Karpała - dyrygent
dr hab. Maciej Jabłoński - słowo wprowadzające

Program:
Johann Sebastian Bach
* Sonata triowa C-dur  BWV 529
* Preludium i fuga G-dur  BWV 550
Christus natus est nobis                      - Stanisław Niewiadomski                              
Nuż wszyscy krześcijanie                     - z Kancjonału Artomiusza  
O zorzo zawdy jasna                           - z Kancjonału Staniąteckiego
Dzieciątko dostojne                             - z Kancjonału Staniąteckiego
Wesoły nam ten to dzień Pan sprawił - z Kancjonału Staniąteckiego
Magnum nomen Domini                        - Bartłomiej Pękiel    
Pieśń o narodzeniu Pańskim                - Wacław z Szamotuł                       
Resonet in laudibus                             - Bartłomiej Pękiel    
Wśród nocnej ciszy                              - Stanisław Niewiadomski      
Przybieżeli do Betlejem                        - opr. Zbigniew Huptyś      
A cóż z tą Dzieciną                               - opr. Zbigniew Huptyś
Pójdźmy wszyscy do stajenki              - opr. Zbigniew Huptyś           
Bóg się rodzi
Johann Sebastian Bach
* Wariacje kanoniczne  „Von Himmel hoch, da komm’ ich hier”  BWV 769
- Canon all’ Ottava
- Canon alla Quinta
- Canon alla Settina
- Canon all’ Ottava per augmentationem
- Canon al revescio
Charles-Marie Widor
* Allegro z  VI Symfonii organowej  op.42 nr 2

Notki biograficzne:
NengYi Chen  naukę gry na fortepianie zaczęła w wieku czterech lat. Jako jedenastolatka rozpoczęła swoją edukację w High School of Music Academy of Center of Minzu University w Pekinie. W 2006 roku zdobyła III nagrodę w „Hong Kong Asia International Piano Competition" w Chinach. W 2012 roku ukończyła studia licencjackie na Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunku instrumentalistyka w klasie fortepianu dr. hab. Piotra Machnika. W tym samym roku zaczęła studia magisterskie w klasie fortepianu prof. Pawła Kamińskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Po ich ukończeniu powróciła w 2014 roku do Krakowa i rozpoczęła studia licencjackie w klasie klawesynu prof. Magdaleny Myczki równocześnie studiując drugi kierunek – organy – w klasie dr. hab. Wacława Golonki. W 2017 roku NengYi Chen rozpoczęła studia magisterskie w klasie organów prof. dr. hab. Andrzeja Białki, a w 2018 studia doktoranckie w klasie klawesynu prof. Marka Toporowskiego. Zdobyła I nagrodę oraz wyróżnienie za najlepszą interpretację utworu organowego w II Konkursie Muzyki Organowej i Organowo-Kameralnej „Artem cameralem promovere” w Mielcu. NengYi Chen bierze czynny udział w polskim życiu muzycznym; koncertuje jako pianistka, organistka i klawesynistka, w charakterze solistki i kameralistki m. in. wspólnie z Orkiestrą Barokową w Krakowie. Występowała na prestiżowych festiwalach organowych w Polsce m. in. w Warszawie, Gliwicach, Łańcucie, Koszalinie, Bieczu oraz na festiwalu „Dni Bachowskie” w Krakowie i w Wilanowie. Uczestniczyła w wielu kursach muzycznych doskonaląc swe umiejętności pod kierunkiem słynnych muzyków z Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec i USA (m. in. profesorowie Carole Cerasi, Jacques Ogg, Bernhard Klapport, Mark Kroll, Josem Van der Kooy, Winfried Bonig, Ines Maidre).

Barbara Karpała - dyrygent chóru Schola Cantorum Cracoviensis jest absolwentką krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej Wydziału Wychowania Muzycznego oraz Studium Dyrygenckiego w klasie prof. Ewy Michnik. Zajmuje się pedagogiką muzyczną i chóralistyką, prowadząc również chóry dziecięce. Jest autorką szeregu publikacji z zakresu pedagogiki muzycznej. Została wielokrotnie wyróżniona nagrodami i odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Honoris Gratia.
 
Schola Cantorum Cracoviensis - mieszany chór kameralny, działający od 1984 roku przy kolegiacie akademickiej św. Anny w Krakowie. Zespół specjalizuje się w wykonywaniu sakralnej muzyki dawnej (renesans, barok). Ma w repertuarze także utwory sakralne kompozytorów XIX, XX i XXIw. (m.in. Moniuszki, Ravela, Debussy’ego, Kodály’a, Godarda, Vaughana Williamsa, Ruttera, Świdra, Pałłasza, Łuciuka, Góreckiego), oraz muzykę świecką od renesansowych madrygałów i chansons po opracowania pieśni ludowych. Prócz dzieł uznanych chór stara się prezentować publiczności zapomniane bądź rzadko wykonywane utwory polskie  i obce, zwłaszcza z XVI - XVIIIw.
Swoje kompozycje dedykowali Scholi kompozytorzy tej miary co Edward Pałłasz czy Juliusz Łuciuk. Schola inspirowała też liczne opracowania pieśni i  popularnych melodii na chór mieszany autorstwa muzyków krakowskich.
Oprócz oprawy muzycznej nabożeństw w kościele św. Anny zespół bierze udział w  koncertach, przeglądach i festiwalach muzyki chóralnej w kraju  i zagranicą. Chór koncertował m.in. w Holandii, Francji, na Litwie, Ukrainie, w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Włoszech, Czechach, na Węgrzech i Słowacji oraz w Wielkiej Brytanii. Brał również udział w oprawie muzycznej pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski. Ponadto Schola Cantorum Cracoviensis występowała w ramach Tynieckich Recitali Organowych oraz koncertach dla dzieci organizowanych przez Filharmonię Krakowską; uczestniczyła też w audycjach radiowych i  telewizyjnych. W roku 2009 chór został odznaczony medalem Gloriam Dei Cantare, a w roku 2014 Złotym Medalem Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej.
Dyskografia zespołu obejmuje następujące pozycje: "!Buen camino! Muzyka szlaków św. Jakuba", "Magnum Mysterium - kolędy", "Gaude Maria Virgo - utwory maryjne", "In natali Domini - kolędy", "Modlitwa Do Świętego Jana Kantego”.

Powrót do wszystkich koncertów

© 2021 Polskie Towarzystwo Bachowskie z siedzibą w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl