• Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie

Koncerty

31 marca
2019

Koncert CLII

Wykonawcy:
Dariusz Bąkowski-Kois - organy
Chór Mieszany Katedry Wawelskiej
Aleksandra Buczyńska - viola da gamba
Michał Białko - pozytyw
Andrzej Korzeniowski - dyrygent
dr Wojciech Marchwica - słowo wprowadzające

Program:
Johann Pachelbel  (1653 - 1706)
* Praeludium in G  P 409
* O lamm Gottes unschuldig  P 394 (in sopr., a 3)
* Toccata in C  P 454
* O Mensch, bewein' dein' Sünde gross  P 396 (in basso, a 3)
Johann Sebastian Bach  (1685 - 1750)
* Jesu, meine Freunde  - motet BWV 227
Andreas Armsdorff  (1670 - 1699)
* Herr Jesu Christ, dich zu uns wend'
Johann Sebastian Bach
* O Mensch, bewein' dein' Sünde gross  BWV 622
* Herzliebster Jesu, was hast du Verbrochen  BWV 1093
Sigfrid Karg-Elert  (1877 - 1933)
* Herzliebster Jesu, was hast du Verbrochen   op.65 nr 17
* Nun danket alle Gott  op.65 nr 59

Biogramy wykonawców:
Dariusz Bąkowski-Kois – ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (1997) oraz Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie organów prof. Józefa Serafina (2000, dyplom z wyróżnieniem). Specjalizację w zakresie wykonawstwa francuskiej neoromantycznej symfoniki organowej odbył w ramach studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie pod kierunkiem kwal. II st. Magdaleny Czajki (2002/2003). Studia podyplomowe kontynuował (2003/2004) w Konserwatorium Wiedeńskim (obecnie: Privatuniversität Wien) w klasie organów Thomasa Schmögnera (także na Wydziale Muzyki Dawnej, z zakresu gry na klawesynie, klawikordzie oraz pianoforte).
Prowadzi ożywioną działalność artystyczną w kraju i za granicą: koncertował we Francji, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Norwegii, Szwecji, Estonii, Włoszech, w Rosji, Chinach, Meksyku, a także w Brazylii. Występował z recitalami w tak prestiżowych miejscach jak katedra NMP w Antwerpii, katedra św. Marcina w Utrechcie, Grote of Sint-Laurenskerk Rotterdam, katedra św. Bawona w Haarlem, czy Narodowe Centrum Sztuki (NCPA) w Pekinie. W latach 2001-2007 ściśle współpracował z zespołem Capella Cracoviensis, realizując w ramach licznych koncertów partie solowe, a także organo obbligato, czy basso continuo. Był jurorem międzynarodowych konkursów organowych w Rumi i Łodzi oraz licznych konkursów ogólnopolskich.
Od 1999 jest pracownikiem Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2002 doktoryzował się na Wydziale Historycznym UJ (praca doktorska z zakresu historii mentalności szlachty polskiej początków XVIII wieku). W 2006 uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu instrumentalistyki (praca habilitacyjna poświęcona zagadnieniom wykonawstwa iberyjskiej muzyki organowej XVII stulecia), zaś w 2013 otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych. W 2014 ukończył na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu studia podyplomowe Master of Business Administration – Zarządzanie Szkołą Wyższą. W kadencji władz Uczelni 2012-2016 pełnił funkcję Prorektora ds. dydaktyki i rozwoju kadry Akademii Muzycznej w Krakowie, od 2016 jest Kierownikiem Katedry Organów swej macierzystej Uczelni.

Andrzej Korzeniowski – dyrygent, jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie. Swoją edukację muzyczną kontynuował na kursach mistrzowskich dyrygentury symfonicznej  u J. Salwarowskiego i G. Chmury. W roku 1997 założył i przez 10 lat dyrygował chórem mieszanym i orkiestrą kameralną Pastores w Krakowie. W latach 1998-2012 prowadził Chór Cecyliański w Krakowie. Od 2001 roku dyryguje Męskim Chórem Katedralnym na Wawelu. Od 2005 prowadzi Chór Canticum Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. W roku 2006 założył Chór Mieszany Katedry Wawelskiej. Z zespołem tym brał udział w licznych festiwalach polskich i zagranicznych. Jako dyrygent współpracował m.in. z orkiestrami Polskiej Filharmonii Bałtyckiej,  Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Śląskiej, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Gdyńską Orkiestrą Symfoniczną, Państwowym Chórem Filharmonii w Mińsku, Chórem Mieszanym Filharmonii Krakowskiej, Chórem Polskiego Radia w Krakowie, Chórem Kantorei Sankt Barbara. Jest wykładowcą w krakowskiej Akademii Muzycznej, gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej. Prowadzi również wykłady z muzyki sakralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego. W swoim dorobku ma ponad 800 występów oraz nagrania muzyki teatralnej i filmowej.

Chór Mieszany Katedry Wawelskiej  jest kontynuatorem wielowiekowych muzycznych tradycji Katedry Wawelskiej. W repertuarze zespół posiada utwory wokalno-instrumentalne jak i a capella, od XVI wieku do czasów współczesnych.  Dyrygentem chóru jest Andrzej Korzeniowski. Chór brał udział w licznych festiwalach polskich i zagranicznych, m.in. w festiwalu chórów krajów Unii Europejskiej w Strasbourgu, 50. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej w Loreto, XIV Letnim Festiwalu Opery Krakowskiej, XXII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Sakralnej "ANIMA MUNDI" Kielce 2011, XVI Letnim Festiwalu Muzycznym w Kalwarii Zebrzydowskiej, 45. Międzynarodowym Festiwalu Organowym w KoszalinieMiędzynarodowym Festiwalu Organowym w Zakopanem22. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej "GAUDE MATER". Chór prowadzi także aktywną działalność koncertową. Zespół zdobył szereg nagród w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach chóralnych, m.in.: I miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Caecilianum 2008, Grand Prix VI Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej  ŻORY 2009, I miejsce w kategorii "Chóry mieszane" na V Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Cantate Domino, I miejsce w kategorii "Muzyka sakralna" na Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym. Chór współpracował z wieloma instytucjami kultury, m.in.: z Filharmonią Krakowską, Filharmonią Podkarpacką, Filharmonią Śląską, Filharmonią Częstochowską, Operą Krakowską,  Krakowską Orkiestrą Kameralną, czy Modern Symphony Orchestra.

Powrót do wszystkich koncertów

© 2021 Polskie Towarzystwo Bachowskie z siedzibą w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl