• Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie

Koncerty

23 lutego
2020

Koncert CLXI

Wykonawcy:
Mieczysław Szlezer - skrzypce
Marek Polański - skrzypce
Błażej Kociuban - skrzypce
Anastazja Łukaszewicz - skrzypce
Dorota Staszkiewicz - słowo wprowadzające

Program:
Charles Dancla (1817 - 1907)
* Ah! Vous dirai-je, maman!  op.161
Georg Philipp Telemann (1681 - 1767)
* 4 Concerti per 4 Violini senza continuo
   G-dur  TWV 40:201
   D-dur  TWV 40:202
   C-dur  TWV 40:203
   A-dur  TWV 40:204
Charles Dancla
* Le carnaval de Venise  op.119

Biogramy wykonawców:
Mieczysław Szlezer 
urodził się w roku 1955 w  Krakowie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku sześciu lat i  kontynuował ją aż do ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie w  klasie swego ojca prof. Zbigniewa Szlezera, znanego skrzypka i pedagoga (dyplom z wyróżnieniem 1979). W latach 1982-85 odbył studia podyplomowe w  Indiana University School of Music w  Bloomington (USA) w klasie prof. J.Gingolda oraz  prof. T.Wrońskiego, jak również w Szwajcarii w Konserwatorium Genewskim w klasie prof. H.Szerynga oraz w Accademia Chigiana w  Sienie (Włochy) w  klasie prof. F.Gulli. Jest laureatem międzynarodowych i  krajowych konkursów skrzypcowych i  kameralnych. Działalność koncertowa zaprowadziła go do ponad 30 krajów Europy, Azji i obu Ameryk. W  latach 1978-87 był solistą i  koncertmistrzem orkiestry kameralnej Capella Cracoviensis, a w latach 1987-2000 solistą i koncertmistrzem Filharmonii im.  K.Szymanowskiego w  Krakowie. Od 1995 do 2005 był członkiem tria fortepianowego „ARTEMUS”. Dokonał wielu nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych dla: “PRiTV”, “Yugoton”, “RAI”, “France Musique”, “Equant – Japan”, “IMC Tokyo”, “STEBO” oraz “Moderato”. Od 1978 roku jest zatrudniony w Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie obecnie jest profesorem tytularnym na stanowisku profesora zwyczajnego. Prowadzi klasę skrzypiec oraz  kameralistyki smyczkowej. Do chwili obecnej wychował  61 absolwentów studiów magisterskich i wypromował 11 doktorów sztuki. W  latach 1996-2002 był prodziekanem Wydziału Instrumentalnego. W  roku 2002 (i  ponownie w  2005) został wybrany Prorektorem d.s. współpracy zagranicznej i  promocji artystycznej Akademii Muzycznej w  Krakowie. Od roku 2008 pełni funkcję  kierownika Katedry Skrzypiec i Altówki w swojej macierzystej Uczelni. Juror międzynarodowych i krajowych konkursów skrzypcowych i kameralnych. Jest pasjonatem historii wiolinistyki i lutnictwa a zarazem ekspertem w tej dziedzinie. Autor kilku książek o wymienionej powyżej tematyce.
 
Marek Polański urodził się w 1986 r. w Krakowie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 6 lat pod kierunkiem Piotra Langosa, następnie kontynuował ją w klasie prof. Mieczysława Szlezera i Antoniego Cofalika. Ukończył z wyróżnieniem studia w klasie skrzypiec prof. Wiesława Kwaśnego na Akademii Muzycznej w Krakowie oraz w 2016 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pod kierunkiem prof. Mieczysława Szlezera na macierzystej uczelni, uzyskując stopień naukowy doktora sztuk muzycznych. W 2017 r. otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską, jako jedyny reprezentant dziedziny sztuk muzycznych. Studiował także w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim w klasie prof. Romana Nodla oraz ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe na Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu, w klasie prof. Yair. Klessa, a także z oceną celującą studia podyplomowe na Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Romana Lasockiego. Jest zwycięzcą i laureatem wielu konkursów o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Zwyciężył w konkursie Primus Inter Pares Expert, na najlepszego studenta Rzeczpospolitej Polskiej w kategorii ARTYSTA. Otrzymał stypendia Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, (trzykrotnie), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCK „Młoda Polska”(dwukrotnie), dwukrotnie Stypendium Naukowe Miasta Krakowa oraz Stypendium Sapere Auso. Wspólnie ze swoim Mistrzem, Prof. Mieczysławem Szlezerem został laureatem prestiżowej nagrody Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi”. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez najwybitniejszych Profesorów z polski i zagranicy. Współpracował ze słynnym brytyjskim skrzypkiem Nigelem Kennedy’m jako członek jego „The Orchestra of Life”. Oprócz działalności koncertowej poświęca się także pracy pedagogicznej w Akademii Muzycznej w Krakowie, OSM I st. im. I.J.Paderewskiego w Krakowie oraz ZSM w Wieliczce. Artysta koncertuje na instrumencie zbudowanym przez Mistrza Stanisława Króla w 2012 roku.

Błażej Kociuban - skrzypek - solista, kameralista, pedagog oraz prezes Stowarzyszenia ArtSonore. Ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz w Zürcher Hochschule der Künste w Szwajcarii, gdzie uczył się w mistrzowskiej klasie skrzypiec prof. Zakhara Brona. Obecnie jest doktorantem i asystentem w Akademii Muzycznej w Krakowie. Posiada imponujący dorobek artystyczny. Występował w salach koncertowych Europy i Kanady (m.in. Szwajcarii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Słowacji, Słowenii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Węgier, Litwy). Kilkakrotnie koncertował z towarzyszeniem różnych orkiestr symfonicznych (m.in. NOSPR w Katowicach oraz Filharmonii Krakowskiej). Jest zwycięzcą i laureatem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów skrzypcowych, oraz licznych stypendiów m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich czy Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Współpracował z tak znakomitymi profesorami jak Zakhar Bron, Grigori Zhislin, Ivan Monighetti,Pablo Marquez, Peter Buck, Jadwiga Kaliszewska, Marcin Baranowski, Mieczysław Szlezer, Wiesław Kwaśny, Piotr Tarcholik, Piotr Paleczny, Sol Gabetta, Tadeusz Gadzina, Feng Ning, Mirosław Herbowski, Maria Szwajger-Kułakowska, Fluvio Leofreddi. Prócz działalności artystycznej prowadzi również ożywioną działalność pedagogiczną, a jego uczniowie są laureatami wielu ogólnopolskich konkursów skrzypcowych.

Anastazja Łukaszewicz  urodziła się w 1996r w Mińsku (Białoruś). Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 8 lat u I.Bahdanowicz, następnie kontynuowała w klasie M.Pielymskiej, L.Żuk i H.Arabiej. Jest laureatką międzynarodowych konkursów na Białorusi i w Rosji. W latach 2013-2016 była członkiem zespołu skrzypków Kaprys, była też koncertmistrzem Państwowej Młodzieżowej Orkiestry Talentów na Białorusi. W 2015 roku podjęła pracę jako nauczyciel skrzypiec. Uczestniczyła w licznych kursach mistrzowskich, prowadzonych przez wybitnych skrzypków z Polski i zagranicy. W wyróżnieniem ukończyła studia licencjackie w klasie prof. dr hab. M.Szlezera i dr M.Polańskiego. Obecnie, pod ich kierunkiem, kontynuuje naukę na studiach magisterskich. W roku 2019 rozpoczęła również naukę gry na altówce pod okiem mgr M.Muzyka-Gołogórskiej. Bierze udział w różnych koncertach, festiwalach i nagraniach jako solista i członek zespołów instrumentalnych.

Powrót do wszystkich koncertów

© 2021 Polskie Towarzystwo Bachowskie z siedzibą w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl