• Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie

Koncerty

28 listopada
2021

Koncert CLXV

Wykonawcy:
CLAVEDUO
 Anna Huszczo - klawesyn
 Joanna Solecka - klawesyn
Anna Woźniakowska - słowo wprowadzające

Program:
Bernardo Pasquini  (1637-1710)
* Sonate per due Cembali con il basso cifrato
    Sonata VI a due
    Sonata IX a due
    Sonata IV
    (Realizacja basu cyfrowanego: Joanna Solecka)
Georg Phillip Telemann  (1681-1767)
* Concerto pour deux clavecins D-dur
* Trio Sonate nr VIII B-dur,  TWV 42:B4
Johann Sebastian Bach  (1685 – 1750)
* Die Kunst der Fuge,  BWV 1080
    Contrapunctus 13 rectus
    Contrapunctus 13 inversus
Christoph Schaffrath  (1709 – 1763)
* Duetto I C-dur für zwei Cembali

Biogramy wykonawców:
ClaveDuo  to formacja kameralna stworzona przez Annę Huszczo i Joannę Solecką jako duet klawesynowy. Zależnie od okoliczności i repertuaru, zakres instrumentarium używanego przez artystki poszerza się także o inne historyczne instrumenty klawiszowe. ClaveDuo jest zespołem o ugruntowanej renomie i dużym doświadczeniu estradowym. W jego repertuarze znajdują się utwory od XVI po XXI wiek. Artystki posiadają cztery własne instrumenty historyczne: dwa klawesyny skrzydłowe (jednomanuałowa kopia klawesynu flamandzkiego z XVII wieku i dwumanuałowa kopia klawesynu włoskiego z XVII wieku), jeden szpinet (kopia instrumentu angielskiego) oraz fortepian historyczny. Tak zróżnicowane instrumentarium pozwala im z powodzeniem wykonywać muzykę różnych epok i stylów. Ich działalność nie ogranicza się do aktywności koncertowej, chętnie prowadzą warsztaty, prelekcje i prezentacje dla uczniów szkół muzycznych, a ich występom często towarzyszy wyczerpujący komentarz dotyczący wykonywanego repertuaru i używanego instrumentarium.

Joanna Solecka – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunkach Fortepian, Teoria Muzyki i Klawesyn.  W życiu zawodowym łączy doświadczenia zdobyte we wszystkich tych dziedzinach, poświęcając czas na pracę dydaktyczną oraz działalność artystyczną i promującą kulturę. Występuje na festiwalach i koncertach w kraju oraz za granicą, wykonując muzykę kameralną i utwory solowe. Ma na swoim koncie współpracę z Filharmonią Krakowską, Capellą Cracoviensis, Operą Krakowską  i Baletem Dworskim Cracovia Danza. Jest autorką licznych haseł do Encyklopedii Muzycznej Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, a także publikacji o charakterze naukowym. We współpracy z M. Kraftem dokonała pierwszego przekładu na język polski traktatu C.Ph.E. Bacha Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (O prawdziwej sztuce gry na instrumentach klawiszowych, Kraków, wyd. II uzup. 2020). W 2017 roku uzyskała tytuł doktora sztuki na Akademii Muzycznej w Krakowie za pracę „Partimento – duet wykonawcy z kompozytorem, od szkicu do improwizacji i kompozycji. Realizacja wybranych Partimenti Bernardo Pasquiniego”. Za aktywną i wszechstronną działalność została uhonorowana odznakami Honoris Gratia i Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa.

Anna Huszczo – po ukończeniu studiów w krakowskiej Akademii Muzycznej odbyła studia podyplomowe na kierunkach klawesyn i fortepian historyczny. Umiejętności instrumentalne doskonaliła podczas licznych kursów mistrzowskich, pracując pod okiem m.in. Colina Tilney’a, Colina Bootha, Kennetha Weissa, Annelie de Man, Thérèse de Goede, Lilianny Stawarz, Leszka Kędrackiego, Nicholasa Parle, Marco Vitale, Katarzyny Drogosz oraz Christine Schornsheim. Współpracuje z Operą Bałtycką, Filharmonią Narodową, Baletem Dworskim Cracovia Danza, Sinfoniettą Cracovią, Radomską Orkiestrą Kameralną, Tarnowską Orkiestrą Kameralną, Krakowską Orkiestrą Kameralną, występowała też z Capellą Cracoviensis. Jej repertuar wypełniają utwory od czasów renesansu do współczesności. Koncertuje w Polsce i za granicą, występując solo i z zespołami kameralnymi. Poza działalnością koncertową jest aktywna na polu dydaktyki i popularyzacji kultury.

Powrót do wszystkich koncertów

© 2022 Polskie Towarzystwo Bachowskie z siedzibą w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl