• Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie

Koncerty

26 października
2014

Koncert CVII

Wykonawcy:
Jakub Woszczalski - organy
Messages Quartet
- Oriana Masternak - skrzypce I
- Damian Kułakowski - skrzypce II
- Anna Migdał-Chojecka - altówka
- Beata Urbanek-Kalinowska - wiolonczela
Mateusz Borkowski - słowo wprowadzające

Program:
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
* Fantazja i fuga g-moll  BWV 542
* Chorał Allein Gott in der Höh' sei Ehr'  BWV 662
Joseph Haydn (1732-1809)
* Kwartet smyczkowy f-moll op.20 nr 5
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
* Sonata organowa A-dur  op. 65 nr 3
Marcel Dupré (1886-1971)
* Preludium i fuga H-dur  op. 7 nr 1

Biogramy wykonawców:
Jakub Woszczalski - ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie w zakresie gry na fortepianie. Naukę gry na organach rozpoczął w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego. Obecnie jest uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Białki.
   Uzyskał pierwszą nagrodę oraz wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworów Johanna Sebastiana Bacha  podczas VI Konkursu Organowego w Krasnobrodzie w 2013 roku. Jest także finalistą Ogólnopolskich Przesłuchań organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej dla uczniów szkół średnich w 2014 roku.
   Koncertował jako solista w Polsce i Francji. Występował także jako akompaniator z Towarzystwem Śpiewaczym Lutnia w Wieliczce, którego jest członkiem. Brał udział w wielu kursach mistrzowskich.

Messages Quartet - tworzą współpracujący od wielu lat przy rożnych formacjach i projektach czołowi artyści młodego pokolenia.  Muzycy, absolwenci i pedagodzy Krakowskiej Akademii Muzycznej,   mają  na  swoim  koncie  wiele  nagród  i  wyróżnień  w międzynarodowych konkursach muzyki kameralnej. Stypendyści Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureaci stypendiów Miasta Krakowa i wielu Fundacji wspierających młode talenty. W swoim repertuarze Messages Quartet posiada arcydzieła kameralistyki europejskiej i światowej, ponadto koncentruje się na promowaniu twórczości kompozytorów polskich oraz polskich kompozytorów emigracyjnych.
 

Powrót do wszystkich koncertów

© 2021 Polskie Towarzystwo Bachowskie z siedzibą w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl