• Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie

Koncerty

28 lutego
2016

Koncert CXXI

Wykonawcy:
Anna Huszczo - klawesyn
Joanna Solecka - klawesyn
Agnieszka Oszańca - wiolonczela barokowa
Dominika Micał - słowo wprowadzające

Program:
Johann Ludwig Krebs (1713 -1780)
* Koncert a-moll na dwa klawesyny
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
* II Suita d-moll na wiolonczelę solo  BWV 1008
Giovanni Picchi (1571 - 1643)
* Pass’e mezzo na klawesyn solo
Luigi Boccherini (1743 - 1805)
* Fandango na dwa klawesyny
Bernardo Pasquini (1637 - 1710)
* Basso IV na klawesyn solo
Edwin McLean
* Sonata nr 2 na dwa klawesyny

Biogramy wykonawców:
Anna Huszczo ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie klawesynu prof. Elżbiety Stefańskiej ( studia magisterskie ) oraz w klasie prof. Magdaleny Myczki ( studia podyplomowe ).  Umiejętności gry na instrumencie poszerzała podczas licznych kursów interpretacji muzyki dawnej w kraju i za granicą u m.in. Colina Tillneya, Collina Bootha, Kennetha Weissa, Annelie de Man, Terese de Goede, Christine Schorncheim, Lilianny Stawarz, Leszka Kędrackigo. Współpracuje z Radomską Orkiestrą Kameralną, Tarnowską Orkiestrą Kameralną, Krakowską Operą Kameralną oraz Filharmonią Narodową w Warszawie. Jest członkiem zespołów Il Vento oraz Clave Duo.

Joanna Solecka – pianistka, klawesynistka, teoretyk muzyki. Studia odbyła krakowskiej Akademii Muzycznej, a swoje wykształcenie uzupełniała na wielu kursach interpretacji w zakresie repertuaru pianistycznego i klawesynowego. Koncertuje w kraju i za granicą, wykonując muzykę kameralną i utwory solowe. Przez lata współpracowała z orkiestrą kameralną Capella Cracoviensis oraz z Operą Krakowską. Występuje m. in. z zespołem muzyki dawnej Intrada i baletem dworskim Cracovia Danza. Swoje zainteresowania związane z teorią muzyki rozwija poprzez udział w wykładach popularno-naukowych oraz jako autorka haseł do Encyklopedii Muzycznej Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Dla radia RMF Classic dokonała nagrania serii audycji o fortepianie w ramach cyklu „Co jest grane”. Prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie instrumentalistyki i teorii muzyki w krakowskich szkołach muzycznych.

Agnieszka Ewa Oszańca – wiolonczelistka, po ukończeniu studiów na wydziale instrumentów historycznych Konserwatorium w Utrechcie, skupiła się na wykonawstwie muzyki kameralnej. Była finalistką międzynarodowych konkursów w Mannheim i Antwerpii a także stypendystką fundacji Accademia Montis Regalis we Włoszech. Obecnie zajmuje się wykonawstwem muzyki solowej, kameralnej i orkiestrowej od XVII do XIX wieku. Koncertuje  regularnie z międzynarodowymi formacjami muzycznymi, między innymi z włoskim Stile Galante, holenderskim Ensemble Odyssee oraz z krakowską Capellą Cracoviensis, pojawiając się na najważniejszych światowych festiwalach muzyki dawnej i nagrywając dla takich wytwórni jak Sony Classical, Decca, Pan Classic, Glossa, Alpha, Globe Records i innych. Gra na kopiach wiolonczel historycznych mistrza Jana Bobaka. Wolne chwile spędza w górach.


Powrót do wszystkich koncertów

© 2024 Polskie Towarzystwo Bachowskie z siedzibą w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl