• Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie

Koncerty

27 stycznia
2019

Koncert CL

Wykonawcy:
Andrzej Białko - organy
Kantorei Sankt Barbara
Maria Komisarz - sopran
Katarzyna Pilipowicz alt
Leszek Wroński – tenor
Leszek Dajcz – bas
Maria Mrózek, Anna Kuk - skrzypce
Filip Presseisen - pozytyw
Wiesław Delimat - dyrygent
Anna Woźniakowska - słowo wprowadzające

Program:
Johann Sebastian Bach  (1685 – 1750)
* Preludium i fuga e-moll  BWV 548
Ferenc Liszt  (1811 – 1886)
* Preludium i fuga  B – A – C – H
Johann Caspar Ferdinand Fischer  (ok.1665 – 1740)
* Missa Sancti Dominici
Johann Sebastian Bach
* Passacaglia c-moll  BWV 582
Olivier Messiaen  (1908 – 1992)
* Dieu parmi nous (z cyklu  La Nativité du Seigneur

Biogramy wykonawców:
Andrzej Białko, urodził się w 1959 r. w Krakowie, ukończył Państwowe Liceum Muzyczne w klasie fortepianu. Naukę gry na organach rozpoczął w roku 1973 najpierw prywatnie, następnie kontynuował ją w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Joachima Grubicha. W roku 1981 uzyskał I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Rzymie, zaś w 1985 r. również I nagrodę (ex aequo) w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Organowego w Bydgoszczy – Gdańsku. Brał udział w większości krajowych festiwali organowych, koncertował w Anglii, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Francji, Islandii, Niemczech, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, na Ukrainie, na Węgrzech, we Włoszech oraz w Libanie i obu Amerykach. Jest profesorem sztuk muzycznych. Prowadzi klasę organów w krakowskiej Akademii Muzycznej na stanowisku profesora zwyczajnego oraz w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Współpracuje z licznymi zespołami, nade wszystko z Filharmoniami Narodową i Krakowską. W pamięci melomanów trwale zapisał się wykonaniem w jubileuszowym roku 2000 organowych dzieł wszystkich J.S.Bacha w Krakowie i we Wrocławiu, zaś w sezonie 2001/2002 w serii 20 koncertów pod wspólnym tytułem „Ars organi” zaprezentował w Krakowie antologię muzyki organowej XVI – XX wieku. W rozległym  i stale poszerzanym repertuarze, obejmującym wszystkie style, artysta posiada m.in. komplet organowych dzieł Buxtehudego, Bruhnsa, Brahmsa, Mendelssohna, Francka, Liszta. Szereg jego nagrań wzbogaciło taśmotekę programu II Polskiego Radia; ma na swoim koncie 20 CD. W 2006 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył go Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej w krakowskiej Akademii Muzycznej.

Wiesław Delimat urodzony w 1966 r. jest absolwentem krakowskiej Akademii Muzycznej w  klasie organów prof. Jana Jargonia i  dyrygentury prof. Jerzego Katlewicza. W tej samej uczelni przeprowadził przewód kwalifikacyjny I stopnia (2001) oraz przewód habilitacyjny (2008), obydwa w zakresie dyrygentury. W roku 2013 otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych. Jako organista, kameralista oraz dyrygent koncertował w większości krajów Europy, a także w USA, Chinach, Izraelu i Japonii. Występował z wieloma renomowanymi zespołami orkiestrowymi oraz chóralnymi, do których należą m.in; Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestra i Chór Filharmonii Krakowskiej, Capella Cracoviensis, NOSPR, EuropaChorAkademie. W latach 1994-1999 był dyrygentem Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2000 powołał do istnienia chór kameralny Kantorei Sankt Barbara oraz orkiestrę L’Estate Armonico. Z zespołami tymi wykonał w kraju i zagranicą kilkadziesiąt dzieł wokalno-instrumentalnych różnych epok i stylów oraz dokonał wielu nagrań radiowych i  płytowych. Wiesław Delimat jest pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (obecnie także kierownikiem Katedry Muzyki Kościelnej) oraz dyrektorem Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I  i II stopnia. Ponadto pełni funkcje wiceprzewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej oraz wiceprezydenta zarządu polskiej Federacji Pueri Cantores. Od roku 1986 jest organistą kościoła św. Marka w Krakowie. Za swoją działalność pedagogiczną, artystyczną oraz organizacyjną został wyróżniony wieloma odznaczeniami. Najcenniejszym  z  nich jest Order św. Sylwestra, nadany przez Papieża Benedykta XVI.

Powrót do wszystkich koncertów

© 2021 Polskie Towarzystwo Bachowskie z siedzibą w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl